Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam publikací

1/ Rott, Šmíd, Jelínek - Plastika PZV dle Hey Grovese, Sborník traumatologického     sjezdu, Třeboň, 1987

 2/ Rott, Šmíd, Jelínek - Zadní luxace ramene, Referátový výběr čís. 2 1987,  Sborník pracovní schůze Bulovky Praha, 1987

3/ Jelínek - Exostozová choroba, Sborník konference mladých Brno, 1988

4/ Janeček, Bozděch, Jelínek - TP kyčle po Chiari, Referátový výběr čís. 2, 1988

5/ Janíček, Kovanda, Černý, Jelínek, Spohrová, Sklenský - Zhodnocení aplikace principů surgical staging system u muskuloskeletálních tumorů, Závěrečná práce výzkumného úkolu 25-09-01, 1990

6/ Janíček, Černý, Kovanda, Jelínek, Sklenský - Výsledky chirurgického léčení muskuloskeletálních tumorů na I. Ortopedické klinice Brno, Klinická onkologie čís.6, str. 171-178, 1991

7/ Šmíd, Jelínek, Drápal - Der vergleich der Ergebnisse der Retrospektiven Studie der    Kreuzbandersatzplastik nach Hey Groves mit der prospektiven Studie der Plastik nach Ericksson und Brűckner, Sborník artroskopického celoněmeckého sjezdu, Berlín, 4/1990 

8/ Janíček, Jelínek, Černý, Kovanda - Resekční výkony v oblasti ramenního kloubu u muskuloskeletálních tumorů, Sborník II. Ortopedického sympozia Hradec Králové, 3/1993

9/ Jelínek - Obrovskobuněčný nádor, Atestační práce II st. Brno, 1992

10/ Janíček, Jelínek - The diagnosis and the treatment of muskuloskeletal tumors of the forefoot, Scripta medica čís.1 tomus 70, 1997

11/ Janíček, Jelínek, Černý - Resekce v oblasti ramenního kloubu u muskuloskeletálních tumorů, Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca ročník 63, čís. 3, 1996, str.162-167

12/ Janíček, Jelínek, Černý - Healing of allografts after bone resection for muskuloskeletal limb tumors, Sborník Congress Europeen d` Orthopedie, Paris, 1993

13/ Janíček, Kovanda, Černý, Jelínek - Les resultats du traitment des tumuers osseusses ches un groupe de 104 malades, Sborník Congress Europeen d` Orthopedie Paris, 1993

14/ Černý, Janíček, Jelínek - Our experience with treatment of osteogenic sarcoma, Sborník International Orthopaedic Symposium Prague, 1994

15/ Janíček, Jelínek - Tumors of the forefoot, Sborník I. Central European Orthopaedic  Congress Bratislava, 6/ 1996

16/ Janíček, Jelínek, Černý, Pink - Tumory přednoží, Sborník I. Central European Orthopaedic Congress Bratislava, 6/1996

17/ Janíček, Jelínek - The results of the application of the auto and allografts after large resection for osteogenic sarcoma of the long bones, Sborník 2nd Osteosarcoma Research Conference Bologna,1996

18/ Sklenský, Jelínek, Černý - Hip arthroplasties in difficult anatomical conditions, Sborník Annual Congress of the Czech Society for Orthopaedic Surgery and Traumatology with International Participation, 5/1997

19/ Janíček, Jelínek, Pink - The using of the bone graft in osteosarcoma, Scripta medica 69, 8, 447- 454 , 1996

20/ Jelínek - Zpráva o V. kursu muskuloskeletální patologie v Bologni, Klinická onkologie 1, str.38, 1996

21/ Jelínek - Strategy and treatment of giant cell bone tumors, Scripta medica 70, 7, 339 - 344, 1997

22/ Jelínek, Tomáš, Janíček - Aneuryzmatická kostní cysta - benigní kostní léze?, Miniinvazivní terapie 4/ 98, str.69, srpen 1998

23/ Hušek, Janíček, Jelínek - Nízce maligní fibromyxoidní sarkom, Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství čís.4 listopad 1998, str.139-141

24/ Jelínek, Hušek, Černý - Primární leiomyosarkom kosti, Acta chirurgiae orth. et traumat. Čechoslovaca, roč.67, čís.1 2000, str. 49-52

25/ Černý, Jelínek, Hrazdíra, Postránecká - Využití počítačové tomografie a sonografie při bioptických výkonech, Abstrakta - IX. Frejkovy dny s mezin.účastí Brno, 2-3.6.2000

26/ Hrazdíra, Černý, Jelínek, Janíček - Echography and Computer-assisted Tomography in Bioptic Procedures, Abstract book - 5th Congress of International Society of Musculoskeletal Ultrasonography, October 4-7, 2000, Prague

27/ Janíček, Jelínek, Černý, Ondrůšek - Příčiny neúspěchů při léčení maligních kostních nádorů, Kniha abstrakt - V. národní kongres ČSOT, 2.-5.května 2001, Praha - Chodov

28/ Jelínek, Janíček, Ondrůšek - The Phenol - an Alternative Therapy of the Aggressive Benign Bone Lesions, Abstract Book of the 5th Congress  of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Rhodes, 3rd - 7th June 2001

29/ Jelínek, Janíček, Ondrůšek, Hušek - Fenolizace jako metoda lèčení agresivních benigních kostních afekcí - experimentální práce, Abstrakta - X. Frejkovy dny s mezinárodní účastí, 21.6.- 23.6.01, Brno

30/ Ondrůšek, Jelínek - Příprava klinického pokusu na zvířatech v ortopedii, Abstrakta,  X. Frejkovy dny s mezinárodní účastí, 21.6.-23.6.01, Brno

31/ Jelínek, Janíček, Ondrůšek – Tumorózní endoprotézy kolenního kloubu, Souhrny přednášek – 23. Sympozium Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce, Praha 16.-17.11.2001

32/ Jelínek – Fenolizace jako součást terapie benigních agresivních kostních nádorů, Disertační práce k zisku titulu PhD, Brno únor2002

33/ Křístek J., Gangi A., Jelínek O., Krupa P. – Osteoid osteom – perkutánní řešení radiofrekvenční ablací, Česká radiologie, roč. 56, květen 2002, příloha str. 14, ISSN 1210-7883

34/ Křístek J., Gangi A., Šuškevič I., Jelínek O., Krupa P. : Osteoidní osteom – perkutánní řešení, Abstrakta – XI. Frejkovy dny s mezinárodní účastí, 20.6.-22.6.2002, Brno

35/ Jelínek O., Křístek J., Ondrůšek Š., Janíček P. : Percutaneous radiofrequency ablation of bone tumors, Abstract Book, 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, 4-10- June 2003

36/ Hrazdíra L., Černý J., Jelínek O. : Ultrazvukem vedená punkční diagnostika tumoru muskuloskeletálního systému, Abstrakta Slovenská sonografie Piešťany, 3.10.2003

37/ Jelínek O., Hušek K., Ondrůšek Š.: Primární kostní hyperparatyreoidismus,  Acta chirurgiae orth. et traumat. Čechoslovaca, roč.70, čís.4 2003, str. 253-255

38/ Sklenský M., Jelínek O., Janík P., Rozkydal Z.: Cementless threaded Ultima socket in developmental dysplasia of the hip joint, Abstracts,  Central European Orthopaedic Congress, Prague, 9-12.6.2004

39/ Janíček P., Jelínek O., Ondrůšek Š.: Is it really tumor?, Abstracts, Central European Orthopaedic Congress, Prague, 9-12.6.2004

40/ Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Janíček P., Doležel J., Čoupková H., Peštál A., Katolická J., Vlček J., Spurný V., Černý J., Jelínek O., Vlček P., Postránecká V., Suškevič I., Korbička J.: Současný stav chirurgie plicních metastáz - review, Klinická onkologie 17, čís. 3 2004, str. 85-90

41/ Sklenský M., Jelínek O., Rozkydal Z.: THA v dysplastickém terénu, Abstrakta 8. Kongresu ČSOT, Praha, 18-21.11.2004

42/ Jelínek O., Křístek J., Ondrůšek Š., Janíček P. : Non surgical Therapy of Aggressive Bone lesions of the Pelvis, Abstract book, 7th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Lisabon, 4-7  June 2005, poster

43/ Jelínek O., Sklenský M.., Ondrůšek Š., Janíček P. : Bone Giant Cell Tumor /GCT/ of the Ist Metatarsal Bone, Abstract book, 7th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Lisabon, 4-7  June 2005, poster

44/ Křístek J., Suškevič I., Vaníček J., Jelínek O., Černý J.: Metastázy do kostí – možnosti perkutánního řešení, Abstrakta, VIII. Frejkovy dny , Brno, 22.6.-24.6.2005

45/ Ondrůšek Š., Černý J., Jelínek O. : Patologické fraktury proximálního femuru a jejich řešení, Abstrakta 27. Sympozia Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK Na Bulovce, Praha, 24-26.11.2005

46/ Černý J., Ondrůšek Š., Jelínek O. : Řešení kostních nádorů proximálního femuru, Abstrakta 27. Sympozia Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK Na Bulovce, Praha, 24-26.11.2005

47/ Ondrůšek Š., Jelínek O., Černý, J., Janíček P.: Naše zkušenosti s muskuloskeletálními tumory dětí a adolescentů, Abstrakta - XXVI.Červeňanského dni Bratislava, 26-28.2006

48/ Janíček P., Černý J., Jelínek O., Ondrůšek Š.: Neobvyklé případy z onkologické endoprotetiky, Abstrakta XI.Národního kongresu ČSOT, Brno 25. - 27.4.2007

49/ Sklenský M., Janíček P., Veselý J., Jelínek O., Černý J., Dražan L., Mrázek T.: China Flap in radical foot surgery – long term results, Abstracts,  8th Efort Congress, Florence Italy, 11-15.2007

50/ Černý J., Janíček P., Jelínek O., Ondrůšek Š.: Nádory měkkých tkání v oblasti kyčle a pánve 10 min, Abstrakta – XV. Frejkovy dny Brno, 14-15.6.2007

51/ Ondrůšek Š., Černý J. Jelínek O., Janíček P.: Patologické zlomeniny proximálního femuru, Abstrakta – XV. Frejkovy dny Brno, 14-15.6.2007

52/ Adámková-Krákorová D., Brančíková D., Bednařík O., Janíček P., Jelínek O., Veselý K. : Bone and Soft Tissue Tumours, Multidisciplinary Management: the Czech Experience, Abstracts of 19th  International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT) Paris, 5-8.2.2008

 

53/ Janíček P., Jelínek O.: Současné možnosti terapie muskuloskeletálních nádorů na I. Ortopedické klinice ve FN u sv. Anny Brno, Abstrakta 7. stredoeurópskeho ortopedického kongresu Bratislava, XXVIII. Červeňanského dni, 24-26.1.2008

54/ Pazourek L., Křístek J., Jelínek O.: Využití radiofrekvenční ablace v terapii (nejen) osteoid ostrému, Abstrakta, XVI. Frejkovy dny s mezin účastí, 19-20.6.2008, Brno
 
55/ Ondrůšek Š., Janíček P., Jelínek O., Černý J., Pazourek L.: Rekonstrukční výkony v oblasti kolenního kloubu po resekci pro tumor, Abstrakta, XVI. Frejkovy dny s mezin účastí, 19-20.6.2008, Brno
 
56/Janíček P., Jelínek O., Pazourek L.: Necementovaná náhrada kyčelního kloubu v onkologické indikaci, Abstrakta, XVII. Frejkovy dny s mezinár. účastí, 25.-26.2009
 
57/ Pazourek J., Jelínek O., Veselý K., Janíček P.: Chondrom nebo chondrosarkom, XXX.Červeňanského dni, Abstrakta, 27-29.1.2010, Bratislava