Jdi na obsah Jdi na menu
 

Seznam přednášek

 

1/ Rott, Šmíd, Jelínek - Plastika PZV dle Hey Grovese dlouhodobé výsledky, III. Traumatologické dny Třeboň, 1987, Traumatologický seminář Bulovka Praha, 1/1987

 2/ Rott, Šmíd, Jelínek - Zadní luxace ramene, Pracovní schůze Bulovky - mezinárodní 11/1987 Praha, Mezikrajský seminář Všemina, 9/1988

 3/ Jelínek - Exostozová choroba, Konference mladých Brno, 1988

 4/ Janeček, Bozděch, Jelínek - TP kyčle po Chiari osteotomiích, Mezinárodní schůze Bulovky 11/1988

 5/ Šmíd, Janík, Jelínek, Rott - Langzeitergebnisse nach der Adams - Horwitz arthrodeze, Bilaterální sympozium ortopedů NDR-ČSSR, 11/1989

 6/ Šmíd, Jelínek, Drápal - Der vergleich der Ergebnisse der retrospektiven Studie der Kreuzbandersatzplastik nach Hey Groves mit der prospektiven Studie der Plastik nach Ericsson und Brűckner, 7.Kongress der Deutschesprachigen Arbeitsgemeinschaft fűr artroskopie, Wien, 10/1990

 7/ Janíček, Černý, Jelínek - Nádory měkkých částí končetin, Dg. a léčba na I.ortopedické klinice Brno, XI. Červeňanského deň, Bratislava, 1991

 8/ Janíček, Jelínek, Černý, Kovanda - Resekční výkony v oblasti ramenního kloubu u muskuloskeletálních tumorů, II. Ortopedické mezinárodní sympozium Hradec Králové, 3/1993

 9/ Janíček, Jelínek, Černý - Healing of allografts after bone resection for muskuloskeletal limb tumors, Congress Europeen d` Orthopedie,Paris, 1993

 10/ Janíček, Kovanda, Černý, Jelínek - Les resultats du traitment des tumeurs osseusses ches un groupe de 104 malades, Congress Europeen d` Orthopedie, 1993, Paris

 11/ Černý, Janíček, Jelínek - Our experience with treatment of osteogenic sarcoma, International Orthopaedic Symposium, Prague, 1994

 12/ Janíček, Kovanda, Černý, Jelínek - Resekční výkony v oblasti ramenního kloubu u muskuloskeletálních tumorů, II. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 1993

 13/ Janíček, Jelínek - Tumors of the forefoot, I. Central European Orthopaedic Congress, Bratislava, 1996

 14/ Janíček, Jelínek, Černý, Pink - Tumory přednoží, I. Central European Orthopaedic Congress, Bratislava, 1996

 15/ Janíček, Jelínek - The results of the application of the auto and allografts after large resection for osteosarcoma of the long bones, 2nd Osteosarcoma Research Conference Bologna 1996, poster

 16/ Sklenský, Jelínek, Černý - Hip arthroplasties in difficult anatomical conditions, Annual Congress of the Czech Society for Orthopaedic Surgery and Traumatology with International Participation, Prague, 5/1997

 17/ Kovanda, Pink, Kovanda, Jelínek - Úloha probatorní excize v diagnostice tumorů pohybového aparátu, VI. Frejkův den 6.6.97, Brno

 18/ Janíček, Janík, Černý, Jelínek - První zkušenosti s kompozitními endoprotézami kolenních kloubů, VI. Frejkův den 6.6.97 Brno

 19/ Janíček, Jelínek, Ondrůšek - Totální náhrady velkých kloubù po resekcích u muskuloskeletálních nádorù, Sympozium Beznoska, Kladno, 4.6.98

 20/ Janík, Jelínek - The problems of total knee arthroplasty in rheumatoid arthritis, 5th Sympozium of rheumatoorthopaedic surgery, Warsaw, 22.5.1998

 21/ Janíček, Jelínek ,Pink - Infikované megaprotézy u onkologických pacientů, VII. Frejkův den,19.6.98, Brno

 22/ Jelínek,Tomáš, Janíček - Aneuryzmatická kostní cysta, benigní kostní léze?, II.Český chirurgický kongres s mezinárodní účastí, 9-12.9.1998, Mariánské Lázně, poster

 23/ Janíček, Jelínek, Žaloudík,Tomáš, Černý, Adler - Použití mega- homoštěpů v ortopedii, XIX. Červeňanského dni s medzinár. účasťou, 28-29.1.1999, Bratislava

 24/ Jelínek, Ondrůšek, Sklenský, Kovanda - Předčasné uvolnění dříku CF-30 po implantaci TEP, Výroční ortopedický kongres České ortopedické společnosti, Karlovy Vary, 13.5.-15.5.1999

 25/ Janíček, Rozkydal, Jelínek, Pink - Výsledky implantací totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu u lidí starších 80 let, Vedecká konferencia SOTS s medzinárodnou účasťou, Nitra, 7-8.10.1999

 26/ Janíček, Rozkydal, Jelínek, Pink - Kloubní endoprotézy u pacientù starších 80 let 6.Předvánoční seminář, Praha- Vinohrady, 20.12.99

 27/ Janíček, Jelínek, Havlíèek - Řešení patologických zlomenin totální protézou, 4.Národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii, Hradec Králové, 30.3.00-1.4.00

 28/ Černý, Jelínek, Hrazdíra, Postránecká - Využití počítačové tomografie a sonografie při bioptických výkonech,, IX. Frejkovy dny s mezin.účastí, Brno, 2.-3.6.2000

 29/ Hrazdíra, Černý, Jelínek, Janíček - Echography and Computer-assisted Tomography in Bioptic Procedures, 5th Congress of International Society of Musculoskeletal Ultrasonogrphy, October 4-7,2000, Prague

 30/ Ondrùšek, Rozkydal, Janíček, Jelínek - 46mm CLS cup in late DDH with Dysplastic Acetabulum, Efort course, May 2000, Prague

 31/ Janíček, Jelínek, Černý, Ondrùšek - Zanedbané případy muskuloskeletálních tumorů,    V. národní kongres ČSOT 2.-5.květen 2001, Praha-Chodov

 32/ Jelínek, Janíček, Ondrůšek - The phenol - an alternative therapy of the aggressive benign bone lesions, 5th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Rhodes, 3rd – 7th June 2001, poster

 33/ Jelínek, Janíček, Ondrůšek, Hušek - Fenolizace jako metoda léčení agresivních benigních kostních afekcí - experimentální práce, X.Frejkovy dny s mezinárodní účastí 21.-23.6.2001, Brno

 34/ Ondrůšek, Jelínek - Příprava experimentu v ortopedii, X. Frejkovy dny s mezinárodní účastí, 21-23.6.2001, Brno

 35/ Janíček, Černý, Jelínek - Komplikace megaprotéz, 17.Celostátní lékařské sympozium, 13-14.9.01, Kladno

 36/ Kovanda, Janíček, Jelínek - Dlouhodobé výsledky cementované endoprotézy Poldi-Čech, 17. Celostátní lékařské sympozium, 13-14.9.01, Kladno

 37/ Janíček, Jelínek, Černý – Terapie kostních metastáz adenokarcinomů, Kongres MEFA Brno 6.11.2001

 38/ Jelínek, Janíček, Ondrůšek – Tumorózní endoprotézy kolenního kloubu, 23 Sympozium Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK Na Bulovce, Praha 16.-17.11.2001

 39/ Jelínek – Fenolizace jako součást terapie benigních agresivních kostních nádorů, přednáška k obhajobě PhD, Brno MU, 7.2.2002

 40/ Křístek, Gangi, Jelínek, Krupa – Osteoidní osteom – perkutánní řešení radiofrekvenční ablací, Kongres Sdružení intervenčních radiologů, 17-18.5.2002, Valtice

 41/ Křístek, Gangi, Jelínek, Šuškevič, Krupa – Osteoid osteom - perkutánní řešení, XI. Frejkovy dny s mezinár.účastí, 20.6.-22.6.02, Brno

 42/ Jelínek – Benigní nádory a afekce, VII. Národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii s mezinárodní účastí, postgraduální  kurz, 23.4. –26.4.2003, Brno

 43/ Jelínek O., Křístek J., Ondrůšek Š., Janíček P. : Percutaneous radiofrequency ablation of one tumors, 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki, 4-10- June 2003, poster

 44/ Hrazdíra L., Černý J., Jelínek O. : Ultrazvukem vedená punkční diagnostika tumoru muskuloskeletálního systému, Slovenská sonografie Piešťany, 3.10.2003

 45/ Jelínek O., Křístek J., Ondrůšek Š., Janíček P.: Radiofrekvenční ablace kostních nádorů, XXIV. Červeňanského dni s medzinár. účasťou, 29-30.1.2004, Bratislava

 46/ Jelínek O., Moster R.: Patologické zlomeniny u benigních kostních tumorů, XIII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí, 18-20.3.2004, Hradec Králové

 47/ Sklenský M., Jelínek O., Janík P., Rozkydal Z.: Cementless threaded Ultima socket in developmental dysplasia of the hip joint, Central European Orthopaedic Congress, Prague, 9-12.6.2004

  48/ Janíček P., Jelínek O., Ondrůšek Š.: Is it really tumor?, Central European Orthopaedic Congress, Prague, 9-12.6.2004

  49/ Janíček P., Černý J., Jelínek O.: Dlouhodobé výsledky tumorózních náhrad velkých kloubů, Jesenná schodza SOTS, Bratislava, 23-24.9.2004

  

50/ Janíček P., Černý J., Jelínek O.: Dlouhodobé výsledky tumorózních náhrad velkých kloubů, 8. Kongres ČSOT, Praha, 18-21.11.2004

 51/ Sklenský M., Jelínek O., Rozkydal Z.: THA v dysplastickém terénu,  8. Kongres ČSOT, Praha, 18-21.11.2004

 52/ Ondrůšek Š., Janíček P., Jelínek O.: Kasuistiky „nádorů“, IX.Národní kongres ČSOT, Teplice v Č., 19.5.-21.5.2005

 53/ Jelínek O., Křístek J., Ondrůšek Š., Janíček P. : Non surgical Therapy of Aggressive Bone lesions of the Pelvis, 7th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Lisabon, 4-7  June 2005, poster

 54/ Jelínek O., Sklenský M.., Ondrůšek Š., Janíček P. : Bone Giant Cell Tumor /GCT/ of the Ist Metatarsal Bone, 7th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Lisabon, 4-7  June 2005, poster

 55/ Křístek J., Suškevič I., Vaníček J., Jelínek O., Černý J.: Metastázy do kostí – možnosti perkutánního řešení, VIII. Frejkovy dny , Brno, 22.6.-24.6.2005

 56/ Ondrůšek Š., Černý J., Jelínek O. : Patologické fraktury proximálního femuru a jejich řešení, 27. Sympozium Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK Na Bulovce, Praha, 24-26.11.2005

 57/ Černý J., Ondrůšek Š., Jelínek O. : Řešení kostních nádorů proximálního femuru, 27. Sympozium Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK Na Bulovce, Praha, 24-26.11.2005

 58/ Ondrůšek Š., Jelínek O., Černý, J., Janíček P.: Naše zkušenosti s muskuloskeletálními tumory dětí a adolescentů, XXVI.Červeňanského dni Bratislava, 26-28.1.2006

 59/ Křístek J., Vojtíšek B., Suškevič I., Jelínek O., Černý J.: RFA u maligních nádorů muskuloskeletálního systému, IX. Pracovní symposium Českého sdružení intervenčních radiologů při Radiologické společnosti J.E. Purkyně, Mikulov, 26.5.2006

 60/ Ondrůšek Š., Rozkydal Z., Černý J., Jelínek O.: Velké homoštěpy v oblasti kolenního kloubu,  IX. Frejkovy dny, Brno, 22-23.6.2006

 61/ Černý J., Jelínek O., Janíček P., Múdry P.,  Ondrůšek Š.: Chondrosarkom v mladém věku, IX. Frejkovy dny, Brno, 22-23.6.2006

 62/ Černý J., Štěrba J., Múdry P.,  Jelínek O., Ondrůšek Š.: Komplikace léčby osteosarkomu dětí, IX. Frejkovy dny, Brno, 22-23.6.2006

 63/ Ondrůšek Š., Černý J., Jelínek O.: Problémy při řešení patologických zlomenin dlouhých kostí,  IX. Frejkovy dny, Brno, 22-23.6.2006

 64/ Janíček P., Spurný V., Štěrba J., Žaloudík J., Múdry P., Jelínek O., Ondrůšek Š.: Kostní nádory, , IX. Frejkovy dny, Brno, 22-23.6.2006

 65/ Múdry P., Štěrba J., Bajčiová V., Janíček P., Jelínek O., Černý J., Ondrůšek Š.: Farmakoterapie a chirurgická léčba osteosarkomů, IX. Frejkovy dny, Brno, 22-23.6.2006

 66/ Sklenský M., Rozkydal Z., Jelínek O., Janík P.: Necementovaná závitořezná jamka Ultima u vývojové dysplázie kyčle, II. Beskydské ortopedické dny, Frýdek-Místek, 26.10.-27.10.2006

 67/ Janíček P., Černý J., Jelínek O., Ondrůšek Š.: Neobvyklé případy z onkologické endoprotetiky, XI.Národní kongres ČSOT, Brno 25. - 27.4.2007

   68/ Sklenský M., Janíček P., Veselý J., Jelínek O., Černý J., Dražan L., Mrázek T.: China Flap in radical foot surgery – long term results, 8th Efort Congress, Florence Italy, 11-15.2007

 69/ Černý J., Janíček P., Jelínek O., Ondrůšek Š.: Nádory měkkých tkání v oblasti kyčle a pánve 10 min, XV. Frejkovy dny Brno, 14-15.6.2007

 70/ Ondrůšek Š., Černý J. Jelínek O., Janíček P.: Patologické zlomeniny proximálního femuru, XV. Frejkovy dny Brno, 14-15.6.2007

 71/ Adámková-Krákorová D., Brančíková D., Bednařík O., Janíček P., Jelínek O., Veselý K. : Bone and Soft Tissue Tumours, Multidisciplinary Management: the Czech Experience, 19th  International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT) Paris, 5-8.2.2008

  

72/ Janíček P., Jelínek O.: Současné možnosti terapie muskuloskeletálních nádorů na I. Ortopedické klinice ve FN u sv. Anny Brno, 7. stredoeurópsky ortopedický kongres Bratislava, XXVIII. Červeňanského dni, 24-26.1.2008

 

73/ Pazourek L., Křístek J., Jelínek O.: Využití radiofrekvenční ablace v terapii (nejen) osteoid ostrému, XVI. Frejkovy dny s mezin účastí, 19-20.6.2008, Brno
 
74/ Ondrůšek Š., Janíček P., Jelínek O., Černý J., Pazourek L.: Rekonstrukční výkony v oblasti kolenního kloubu po resekci pro tumor, XVI. Frejkovy dny s mezin účastí, 19-20.6.2008, Brno
 
75/Janíček P., Jelínek O., Pazourek L.: Necementovaná náhrada kyčelního kloubu v onkologické indikaci, XVII. Frejkovy dny s mezinár. Účastí, 25.-26.2009, Brno
 
76/ Křístek J., Vojtíšek B., Jelínek O., Černý J.: Paliativní radiologické intervence u nádorů skeletu, seminář Masarykova  onkologického ústavu, 25.11.2009, Brno.
 
77/ Pazourek J., Jelínek O., Veselý K., Janíček P.: Chondrom nebo chondrosarkom, XXX.Červeňanského dni, 27-29.1.2010, Bratislava