Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Identifikační údaje:
MUDr. Oldřich Jelínek, Ph.D.
Rok narození: 1958
Jazykové dovednosti: angličtina, ruština
Pracovní pozice: v současnosti společník a jednatel nestátního zdravotnického zařízení, odborný lékař v oboru ortopedie
 
Vzdělání:
-     1973-1977 Gymnázium Lerchova Brno
-         1977-1983 LF Masarykovy Univerzity Brno, všeobecný směr
-         atestace v oboru ortopedie 1. st. 1987
-         atestace v oboru ortopedie 2. st. 1992
-         udělení vědecké hodnosti Ph.D. 2002
 
Pracovní zkušenosti:
1983 – 1992 sekundární lékař I. Ortopedické kliniky FN u sv. Anny MU Brno
1992 – 2005 vedoucí lékař ortopedického oddělení I. Ort. kliniky FN u sv. Anny Brno
2005 – 2010 zástupce přednosty I. Ort. kliniky FN u sv. Anny Brno
1992 – 1995 pedagogická činnost – MU Brno v oboru ortopedie
1993 – stále privátní ortopedická ambulance
1988 -1990 sportovní lékař basketbalového oddílu
 
O mém zaměření, specializacích:
-         Endoprotetika velkých i malých kloubů
-         Ortopedická onkologie
 
Členství v odborných společnostech:
Od r. 1983 člen České společnosti pro ortopedii a traumatologii
Od r. 2005 člen Slovenské společnosti pro ortopedii a traumatologii
 
Publikační činnost:
Viz další příloha
 
Stáže a studijní pobyty:
1991 – Traumatologická nemocnice Padova, Itálie – sekund. lékař / měsíc/
1994 – Ortopedický institut Rizzoli Bologna, Itálie – sek. lékař / 2 týdny/
 
 Diplomy a Certifikáty:
Diplom v oboru všeobecné lékařství 24.5.1983
Diplom v oboru ortopedie 1. st. 5.5.1987
Diplom v oboru ortopedie 2. st. 1.12.1992
Diplom v oboru chirurgie – Ph.D. 7.2.2002
Potvrzení pro výkon sonografie pohybového ústrojí 5.11.1993
Osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce pro obor ortopedie 7.6.1995
Osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře v oboru ortopedie 7.6.1995
Diplom celoživotního vzdělávání lékařů 22.10.2009
Licence pro výkon funkce lékaře a primáře ve zdrav. zařízení v oboru ortopedie 2.2.2010
Certifikát o absolvování  Kurzu muskuloskeletální patologie – 1995 Rizzoli, Bologna, Itálie
Certifikát o účasti na 2. vědecké konferenci o osteosarkomu – 1996 Rizzoli, Bologna, Itálie
Certifikát o účasti na 4. Instrukčním kurzu o rameně EFORT – 1996 Rizzoli, Bologna, Itálie
Global certifikát shoulder arthroplasty – Praha 1997
Certifikát o účasti na postgraduálním kurzu muskuloskeletální monografie – 1999, Brno, ČR
Certifikát o aktivní účasti na EFORT kongresu – 2001 Rhodos, Řecko
Certifikát o účasti na AOOS – 2002 Orlando, USA
Certifikát o aktivní účasti na EFORT kongresu – 2003 Helsinki, Finsko
Certifikát o aktivní účasti na EFORT kongresu – 2005 Lisabon, Finsko
Certifikát o účasti na EFORT kongresu – 2007 Florencie, Itálie
Certifikát o účasti na EFORT kongresu – 2010 Madrid, Španělsko